Vilkår og betingelser

Tilsendte telefoner blir testet og verdivurdert av vår tekniske avdelingen. Prisene oppgitt på våre pantesider er under forutsetning at telefonen er hel og i normal stand. Vi betaler inntil kr 1500 for defekte telefoner. Vi utbetaler til din konto maks 20 dager etter at vi har motatt telefonen. Returporto tilbakebetales hvis du sender oss din telefon innen 10 dager.